додано до кошика
Оформлення замовлення
додано в улюблені товари
Перейти в улюблені товари
097 300 60 77 093 084 34 65 -Інтернет-магазин
0 800 300 607 -Гаряча лінія
-info@yasen.ua
Ми в соціальних мережах:
Ваше місто:
Старокостянтинів

Публічна оферта


ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

(Публічна оферта)

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця (ТОВ "ЯСЕН-ПОДІЛЛЯ", ЄДРПОУ 37154535), укласти договір купівлі-продажу Товару представленого на сайті http://yasen.ua/ (надалі — Договір) за допомогою засобів дистанційного зв'язку. Згідно статті 633 Цивільного кодексу України, цей Договір є публічним, тобто його умови є однаковими для всіх Покупців. Договір є обов'язковим для виконання Сторонами. Прийняття пропозиції Покупцем укласти Договір є підтвердженням володіння необхідним обсягом цивільної дієздатності, повним усвідомленням значення своїх дій та наявністю вільного волевиявленням, котре повністю відповідає внутрішній волі Покупця та має на увазі реальне настання правових наслідків. Шляхом укладення цього Договору Покупець підтверджує ознайомлення з Політикою конфіденційності та файлів “cookie“ та надає згоду на обробку його персональних даних, умовами використання сайту, положеннями Договору, в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення купівлі-продажу товару, оформлення замовлення, здійснення оплати, доставки товару, повернення товару, відповідальності у разі порушення умов договору та інші умови Договору. Договір вважається укладеним з моменту прийняття замовлення Продавцем, шляхом оформлення замовлення на сайті або іншими засобами дистанційного зв'язку, і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді або іншим шляхом, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Товар або Послуга – предмет Договору, який обирається Покупцем на сайті http://yasen.ua/ з асортиментного переліку товарів та вказується у замовленні Покупця.

1.2. Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою http://yasen.ua/, створений для укладення договорів роздрібної та/або оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення та прийняття Покупцем умов публічного договору купівлі-продажу Товару за допомогою мережі Інтернет.

1.3. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, ознайомилась з умовами Договору та оформила замовлення на сайті або шляхом інших засобів зв'язку для цілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець. У випадках передбачених чинним законодавством, договір купівлі-продажу товару може бути укладений з фізичною особою до 18 років.

1.4. Продавець – суб'єкт господарювання, що який зареєстрований та діє відповідно до чинного законодавства України. Продавцем може бути юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на сайті інформацію про товари та/або послуги, які пропонує. Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару Покупцеві, у листі-підтвердженні замовлення та/або на сайті.

1.5. Замовлення – отриманий Продавцем перелік товарів, які Покупець бажає придбати у Продавця.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити та прийняти Товар на умовах цього Договору.

2.2. Датою укладення Договору (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на сайті Інтернет-магазину, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.

3. ОФОРМЛЕННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ ЗАМОВЛЕННЯ

3.1. Покупець самостійно та вільно обирає товари на сайті.

3.2. Покупець може оформити замовлення наступним шляхом:

3.2.1. шляхом додання товарів у “кошик” (кнопка “Додати до кошика”);

3.2.2. шляхом натискання кнопки “Швидке замовлення”;

3.2.3. шляхом написання повідомлення на електронну пошту для приймання замовлень, вказану на сайті;

3.2.4. шляхом звернення за контактними телефонами гарячої лінії, вказаними на сайті.

3.3. Замовлення вважається прийнятим Продавцем, в залежності від способу його оформлення, у разі надіслання повідомлення про прийняття замовлення на електронну пошту/мессенджер/інші засоби зв'язку, надані Покупцем. Покупцю надається інформація щодо замовлення, а також орієнтовний термін доставки Товару. Кінцевий термін доставки замовлення залежить від обраного Покупцем способу доставки.

3.4. У разі відсутності Товару на складі, працівник Інтернет-магазину повідомляє Покупця наявними у нього засобами зв'язку та зазначає орієнтовну дату наявності замовленого Товару.

3.5. Покупець має право замінити Товар, якого немає в наявності, товаром аналогічної моделі, або відмовитися від даного товару.

3.6. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

3.7. Покупець має право анулювати оформлене замовлення, зателефонувавши по одному із телефонів, вказаних на сторінці контактів, у випадках передбачених Договором або чинним законодавством. У разі внесення передоплати за замовлення, відміна якого відбувалась з вини (бажання) Покупця, передплата не повертається, якщо інше не встановлено домовленістю Сторін.

4. ОПЛАТА ТОВАРУ

4.1. Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті. Всі ціни на Товари та послуги вказуються на сайті у національній валюті України — гривні та згідно вимог чинного законодавства України.

4.2. Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

4.3. Вартість доставки Товару та інших супутніх послуг (у разі наявності) вказується на сайті.

4.4. Для відправлення замовлення обов'язковим є внесення Покупцем передоплати у розмірі 10% від вартості замовлення. Передоплата є забезпеченням виконання Покупцем зобов'язань згідно цього Договору. Покупець є таким, що відмовився від замовлення, якщо не вніс необхідну передплату протягом встановленого терміну, але не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту оформлення замовлення. Покупець є таким, що відмовився від замовлення, якщо термін безоплатного зберігання на відділенні поштового зв'язку завершився, а Покупець не забрав замовлення, без повернення Покупцеві суми внесеної ним передплати. Покупець є таким, що відмовився від замовлення, якщо Покупець не забирає замовлення у випадку самовивозу протягом 14 календарних днів, без повернення Покупцеві суми внесеної ним передплати. Передоплата не повертається в інших випадках відмови Покупця від отримання замовлення, незалежно від причини відмови.

4.5. Якщо затримка виникла не з вини Покупця, термін поставки Товару збільшується на кількість днів прострочення платежу, або у випадку неможливості Продавця доставити замовлені Товари через їх відсутність або інші причини, в тому числі з причин, що не залежать від Продавця, Продавець повідомляє орієнтовний термін поставки Товару Покупцеві телефоном або іншими засобами зв'язку, наданими Покупцем.

4.6. При оплаті замовлення безготівковим розрахунком на банківський рахунок Продавця, безготівковим платежем з допомогою банківської карти, оплати за допомогою електронних систем, моментом оплати Товару Покупцем вважається день зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

4.7. При оплаті замовлення готівковими грошовими коштами моментом оплати Товару Покупцем вважається день передачі коштів Продавцю/Представнику Продавця.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Продавець зобов’язаний:

5.1.1. Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.

5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством, або за бажанням самого Покупця.

5.2. Продавець має право:

5.2.1. Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті. Відповідні зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

5.3. Покупець зобов'язується:

5.3.1. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору, цінами та інформацією щодо Товару, розміщеними Продавцем на сайті. Інформація щодо Товару (наявність, опис, характеристики, тощо) має довідковий характер та підлягає уточненню Покупцем додатково у працівника Інтернет-магазину.

5.3.2. На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.

5.3.3. При прийнятті Товару особисто чи через представника оглянути зовнішній вигляд товару щодо наявності дефектів, пошкоджень, тощо; оглянути усі скляні елементи (в тому числі дзеркала) на предмет цілісності (сколи, тріщини, подряпини, тощо). Заміна вищеперелічених деталей після прийняття товару (меблів), відбувається за рахунок Покупця.

5.3.4. При прийнятті Товару перевірити відповідність Товару замовленню, кількості відповідно до бланку замовлення, а також комплектації Товару.

5.3.5.Зберігати всі документи, надані Продавцем.

5.4. Покупець має право:

5.4.1.До передання Товару відмовитися від договору за умови відшкодування Продавцеві витрат, пов'язаних із вчиненням дій щодо виконання Договору.

5.4.2. Інші права, які визначені цим Договором та чинним законодавством.

6. ДОСТАВКА ТА
ПРАВИЛА ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

6.1. Покупець самостійно обирає спосіб доставки Товарів, замовлених в Інтернет-магазині. Умови доставки товарів розміщуються на сайті та є невід'ємною частиною Договору.

6.2. У разі бажання Покупця отримати товар за допомогою служби доставки, Продавець вважається таким, що виконав обов'язок передати товар Покупцеві у момент здачі товару відповідній службі доставки.

6.3. У разі бажання Покупця отримати товар шляхом самовивозу, Продавець вважається таким, що виконав обов'язок передати товар Покупцеві у момент надання товару в розпорядження Покупця.

6.4. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження товару переходить до Покупця з моменту передання йому товару.

6.5. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно законодавства України.

6.6. Покупець має право на повернення Продавцеві непродовольчого товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром. Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України. Якщо у Продавця немає необхідного для обміну товару, Покупець має право повернути придбаний товар Продавцеві та одержати сплачену за нього грошову суму. Вимога Покупця про обмін або повернення товару підлягає задоволенню, якщо товар не був у споживанні, збережено його товарний вид, споживчі властивості та за наявності доказів придбання товару у цього Продавця.

6.7. Повернення Покупцеві вартості товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту повідомлення Покупця про розірвання Договору та отримання такого Товару Продавцем. Вартість товару підлягає поверненню шляхом поштового або банківського переказу або за погодженням Сторін іншим шляхом, передбаченим чинним законодавством України. Доставка Товару належної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем не відшкодовується. При поверненні Покупцем Товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою товару Покупцеві, якщо інше не визначено домовленістю Сторін.

6.8. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування, експлуатації або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

6.9. Покупець зобов'язаний повідомити Продавця про порушення умов договору купівлі-продажу щодо кількості, асортименту, якості, комплектності, тари та (або) упаковки товару в момент прийняття товару. Після прийняття товару, Покупець не може заявляти претензії щодо товару, крім випадків наявності прихованих недоліків. Претензії щодо прихованих недоліків товару можуть пред'являтись протягом гарантійного строку.

6.10. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі, Покупець, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право пред'явити Продавцеві вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». Розгляд вимог щодо неналежної якості Товару здійснюється Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України та/або інших документів, які вказуються Продавцем.

6.11. При пред’явленні вимог про заміну товару, безоплатне усунення недоліків, товар має бути замінений або недоліки повинні бути усунуті протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дати отримання Товару Продавцем або за домовленістю сторін в інших строк. У разі відсутності товару, вимога Покупця про заміну товару підлягає задоволенню у двомісячних строк з моменту отримання Продавцем офіційної вимоги. Якщо задовольнити вимогу Покупця про заміну товару в цей строк неможливо, Покупець вправі на свій вибір пред'явити іншу вимогу Продавцю.

6.12. У разі виявлення протягом гарантійного строку істотних недоліків та бажання Покупця розірвати договір та повернути сплачену за товар грошову суму, гроші мають бути повернені Покупцеві у день розірвання договору, або у інших строк, погоджений сторонами, але не пізніше 7 (семи) днів.

6.13. У разі бажання Покупця повернути Товар належної якості або повідомити про Товар неналежної якості, Покупець звертається до працівника Інтернет-магазину за вказаними контактними даними на сайті.

6.14. Умови повернення Товару додатково розміщуються на сайті та/або повідомляються працівником Інтернет-магазину.

7.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.

7.2. Продавець не несе відповідальності за: змінений виробником зовнішній вигляд, комплектацію Товару, незначну невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну колірну передачу моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей, за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення, за затримку і перебої в наданні послуг (обробки замовлення і доставці товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою контролю Продавця, за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет, за передачу Покупцем своїх мережевих даних (логіну та паролю) третім особам.

7.3. У випадку обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких сторони не могли передбачити й запобігти їм розумними способами.

7.4. Покупець самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями або діями інших осіб, які використовують дані логіну та паролю Покупця, особам або їх майну, юридичним особам, державі, а також моральну шкоду.

7.5. Будь-яка скарга або претензія Покупця має бути оформлена в письмовій формі. Продавцем будуть прийняті усі необхідні заходи щодо задоволення скарги/претензії Покупця, якщо така скарга/претензія буде обґрунтованою та оформленою відповідно до чинного законодавства України.

8. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних». Детальні положення щодо використання персональних даних вказані в Політиці конфіденційності та файлів “cookie”.

8.2. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Цей договір укладено на території України та діє відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку за умови його публікації на сайті.

9.4. Детальні умови доставки, оплати, гарантійних умов або інших положень, які стосуються дії цього Договору, можуть додатково бути опубліковані на сайті. Оформлюючи замовлення, Покупець підтверджує ознайомлення та погодження з умовами цього Договору та додатковою інформацією розміщеною на сайті.